Ticaret gemilerinde gemi direncinin %50 -80 i su ve tekne ıslak alanı arasındaki sürtünmeden kaynaklanmaktadır.

Yeni inşa edilmiş bir geminin düz ıslak yüzeyi yaklaşık 80-130 Um pürüzlülüğe sahipken, örneğin yeşil alg ile kirlenmiş bir yüzey kolaylıkla 1000 Um seviyesine çıkmaktadır.

Gemi teknesinin ve pervanesinin kirlenmesi, tekne ile su arasındaki sürtünmenin artarak yakıt sarfiyatının artması gibi sürat ve manevra kabiliyetini etkileyerek tehlikeye maruz kalma oranını yükseltmektedir.

Amerikan donanması tarafından 2002 yılında yapılmış olan bir araştırmada, karinasında kirlenme sonucu bir uçak gemisinin sürat kaybının 1,5 kts olduğu.20 kts. Gemi süratini idame etmek üzere %40 daha fazla yakıt harcamak gerektiği bilimsel olarak tespit edilmiştir. 250,000 DWT yakıt tankerinde karina % 5 oranında kirlenmiş ise günde ilave olarak 24 ton yakıt sarf edilmekte atmosfere zehirli gazlar karışmaktadır

Sadece küçük bir orandaki karina kirliliği bile %40 ‘ lara varan, harekete karşı direnç

oluşturmakta,%50′ lere varan yakıt artışları meydana getirmektedir

1988 yılında IMO(Uluslararası denizcilik örgütü) ne bağlı çalışmakta olan MEPC (Deniz ortamını koruma komitesi) konuyu deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz taşımacılığının emniyetinden sorumlu Birleşmiş milletler komiserliğinin dikkatine sunuldu.

Sonuç olarak IMO 1990 yılında hükümetleri, TBT(Tributylin-arsenic-borganotin civa ) içeren anti fouling boyaların üretimini durduracak kararlar aldı.1 ocak 2003 ten itibaren TBT içeren boyaların üretimi yasaklanmıştır.

1 ocak 2008 den itibaren TBT içeren boyalar ile boyanmış gemilerin dünya denizlerinde dolaşımı engellenmiş olacaktır.

Ok-an Marin Genel amacı Türkiye denizlerinde,göller ve göletlerindeki her türlü arama kurtarma ve ticari gemilerin sualtı kontrollerini sualtı video görüntülerini CCTV canlı yayın hizmeti ile her türlü profesyonel film ve fotoğraf çekimi, reklam, tanıtım filmleri, belgesel ve kısafilmler, sualtı gösteri ve organizasyonları,sualtında reklam ve sinema seti kurulması, sualtı görüntüleme ekipmanları kiralanması, sualtı görüntüleme ekipmanları tasarım ve imalatı ile ilgili her türlü çalışmayı yapmaktadır.

 

KARİNA TEMİZLİĞİ

KARİNA TEMİZLİĞİ

REKLAM ÇEKİMİ

REKLAM ÇEKİMİ

KARİNA TEMİZLİĞİ

KARİNA TEMİZLİĞİ

REKLAM ÇEKİMİ

REKLAM ÇEKİMİ

HP PULVARİZE YÜKSEK BASINÇLI SON TEKNOLOJİ SU JETİMİZ.

HP PULVARİZE YÜKSEK BASINÇLI SON TEKNOLOJİ SU JETİMİZ.