Metallerin bir çoğu su veya hava ile temas ettiğinde korozyona uğrar. Bu özellikle suyun içindeki veya toprağın altındaki metal borular için büyük bir risktir ve bu boruların yapıldığı metalin korozyona uğramaması için birçok koruma yöntemi geliştirilmiştir.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde katodik koruma ile önlenebilecek korozyon ve korozyondan doğan hasarlar, gayri safi milli hasılanın yaklaşık %2-5 ‘i kadardır. Özel işletmeler ve yerlere göre bu değer daha yüksek rakamlar göstermektedir. Bu da işletmenin verimli ve karlı çalışmasını etkilemektedir. Hatta gerekli önlemler alınmazsa işletmenin çökmesine veya yenilenmemesine sebebiyet vermektedir. Korozyon ile savaşımda bir çok teknik kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları; Katodik koruma ( toprak altı, su ve su altı sistemlerine ), Anodik koruma ( su ve asidik ortamlar ), metalik ve metalik olmayan kaplamalar (kısmen su, asidik ve atmosferik ortamlar) ve boyama ( genelde atmosferik ve sulu ortamlar ). Daha çok kara boru hatlarında ve kısmen deniz boru hatlarında uygulanır. Bu uygulama proje aşamasında veya katodik koruma yapıldıktan sonra daha çok kaplama hasarı tespiti ve katodik korumanın her noktada gerekli kriterleri sağlayıp sağlamadığının kontrolüdür.
Kaplama Hasar Kontrolleri: Sağlıklı bir katodik koruma uygulaması yapabilmek için boru hattının kaplama hasarlarının tespit edilmesi ve uygun olmayan noktaların kaplamalarının tamir edilmesi gerekmektedir. Deniz içerisinde dalgıç ekipmanlarının hazırlanması, malzemelerin deniz altına sevki, usulüne uygun olarak kaynaklanması ve kablo bağlantılarının yapılması işleri gerçekleştirilir.

HİZMETLERİMİZ

Firmamız ağırlıklı olarak Katodik Koruma konusunda Etüd – Proje, Montaj ve Devreye alma işlerini gerçekleştirmektedir.

Konumuzla ilgili alanlarımız aşağıdadır.
Boru Hatlarının Katodik Korumasıs
• Doğalgaz Boru Hatları
• İçme Suyu Boru Hatları
• Petrol Boru Hatları
• Yangın Hidrant Boru Hatları
• Atık Su Sistemleri

Sualtı ve Su üstü Tankların Katodik Koruması
• LPG Tankları
• Akaryakıt Tankları
• Su Tankları

Gemi ve Deniz Yapılarının Katodik Koruması
• Platform , İskele ve Liman
• Gemiler ve Yatlar

Korozyon Hasar ve Tespit İşlemleri
• Korozyona maruz kalmış yapıların incelenmesi ve çözüm önerileri.
• Katodik Koruması yapılmış sistemlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tespiti.
• Survey Hizmetleri
• Kazı yapmadan yer altındaki boru hatlarının muhtemel korozyon noktalarının kaplama hasar noktalarının belirlenmesi

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI

KATODİK KORUMA ÇALIŞMASI